N

Neden Hep Mutlu Olmak Zorundayız?

Wilhem Schmid - Mutsuz Olmak Kitabı

İnsanların, sürekli mutlu olmaları gerektiğine inandırıldığı bir çağdayız. Gazeteler, kitaplar, reklam spotları mutluluk üzerine söylenebilecek her şeyi çılgıncasına üstümüze boca ediyor. Mutlu olmak bir görev, ödev gibi bizim için. Zamanla bu tek başına, kişiler üstünde önemli bir stres kaynağı haline geldi. Alman düşünür Wilhelm Schmid ise mutluluğa gereğinden fazla anlam yüklendiğini söylüyor ve kitabında mutsuzluktan yana pozisyon alıyor.

Schmid, Mutsuz Olmak kitabında bir yandan kültürün, özellikle de popüler kültürün dayattığı mutluluk mitinin ardında ne yattığını ve neyi kurumsallaştırmaya çalıştığını gözler önüne sererken, öte yandan da başka bir seçeneği de gündeme taşıyor: Mutsuz olmak. Mutluluk endüstrisinin dayattığı haliyle anlamı yiten bir mutluluğa karşı duruyor Schmid.

[pull_quote_center]Mutluluğun, tıpkı mutsuzluk gibi geçici olduğunu kabullenmekle başlamak gerekir işe; böylece mutluluğu hazza, mutsuzluğuysa acıya indirgemek yanlışına saplanıp kalınmaz.[/pull_quote_center]

Schmid, mutluluğun günümüzdeki daralmış anlamında konumlanmasını sağlayan şey tesadüf kavramına karşı bakışımızın yanlışlığı ile başlıyor. Schmid’e göre aleyhte olanı tesadüften ayırarak başlayan bu anlayış, insanın tecrübeyle, hatta büyük oranda kötü tecrübeyle öğrenen bir varlık olduğunu göz ardı ediyor. Bu nedenle mutluluğu anlamlandırma tarzımızı değiştirmemiz, mutluluğa daha kolay varmamıza yol açabilir.

Yalnızca gündelik hayatın değil, aynı zamanda okumalarımızın da dışında bırakılan ve tesadüf, güvenlik, risk, başarı, intihar ile melankoli kavramlarının etrafında mutluluk hedefinin zoraki bir durağı olarak mutsuzluğu düşünmeye imkan veren bu güzel kitabın harika çevirisi için Tanıl Bora’ya, kitabın ruh hallerine aynı maharetle hayat veren çizgileri için de Turgut Demir’e bir teşekkür borçluyuz.

Categoriesİnceleme

Sen ne düşünüyorsun?